OŠ LITIJA JE BILA V OKVIRU ERASMUS + SPREJETA V DVOLETNI MEDNARODNI PROJEKT K2 SHARING THE WORLD: DISABILITY AND DISPLACEMENT

MESEC AVGUST JE BIL ZA NEKATERE IZ PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM ZELO PESTER MESEC. V PREJŠNJEM ŠOLSKEM LETU SO SE PRIJAVILI NA PROJEKT K2 IN BILI USPEŠNI. SEDAJ SO V TA PROJEKT ŽE INTENZIVNO VKLJUČENI. KAJ JE K2? TO JE PROJEKT, KI OMOGOČA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KATERIH NAMEN JE DVIG KAKOVOSTI POUČEVANJA, USPOSABLJANJA, UČENJA, MODERNIZACIJA INSTITUCIJ IN INOVACIJA DRUŽBE. TRAJAL BO DVE LETI IN OŠ LITIJA, PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM BO SODELOVALA S PARTNERSKIMI ŠOLAMI IZ FRANCIJE, PORTUGALSKE, SLOVAŠKE, LATVIJE, ROMUNIJE IN TURČIJE. NASLOV PROJEKTA K2 JE SHARING THE WORLD: DISABILITY AND DISPLACEMENT. PROBLEM IN DEJSTVO, KI SO GA IZPOSTAVILI PRI PROJEKTU JE TA, DA IMAJO ŠTEVILNI NJIHOVI UČENCI TEŽAVE S PRILAGODLJIVOSTJO, IN POSLEDICA TEGA JE, DA ŠOLANJA NE DOKONČAJO – SO OSIPNIKI. V PROJEKT BODO VKLJUČILI UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI Z NAMENOM, DA IMAJO ENAKE MOŽNOSTI KOT VSI DRUGI. VKLJUČILI JIH BODO V RAZNE SKUPINE (SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, KROŽKI, DRUGI PROJEKTI… ), KJER SE BODO DRUŽILI Z UČENCI IZ REDNE OSNOVNE ŠOLE, LOKALNO SKUPNOST, IN SE ENAKOVREDNO VKLJUČEVALI V POGOVORE IN AKTIVNOSTI, KI SE BODO DOGAJALE NA ŠOLI.
NA PORTUGALSKEM SO SE OD 23. DO 26. OKTOBRA VSE SODELUJOČE ŠOLE TUDI PRVIČ SREČALE. UČITELJICA POSEBNEGA PROGRAMA RENATA DIMNIK IN SVETOVALNA DELAVKA NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR STA OBISKALI ŠOLE AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE ARRIFANA V KRAJU SANTA MARIA DE FEIRA. PORTUGALSKI PARTNERJI SO SESTANEK SKRBNO NAČRTOVALI. PRVI DAN SO UDELEŽENCE POZDRAVILI UČENCI Z NASTOPI IN PREDSTAVAMI. PARTNERJI SO PREDSTAVILI TUDI NACIONALNE IZOBRAŽEVALNE SISTEME IN NJIHOVE ŠOLE. IZMENJALI SO SI TUDI DARILA, IZ SLOVENIJE SO PREJELI PESNIŠKO ZBIRKO SREDI NIČESAR, BIVŠE UČENKE ŠOLE NEŽE MUSAR IN NEKAJ TURISTIČNIH PUBLIKACIJ. OBISKALI SO RAZLIČNE ŠOLE IN USTANOVE, KI VKLJUČUJEJO OTROKE IN ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI. V ČASU MOBILNOSTI SO UČITELJI IMELI PRILOŽNOST SPOZNATI PORTUGALSKO KULTURO IN NJIHOVO TRADICIJO.
NEKAJ AKTIVNOSTI, KI SO SE JIH DOGOVORILI NA PORTUGALSKEM SO UČENCI IN UČITELJI OŠ LITIJA ŽE IZPELJALI. NAREDILI SO ŽE RAZSTAVO O ČLOVEKOVIH PRAVICAH NA PANOJIH PRED ŠOLSKO KNJIŽNICO, NARISALI NEKAJ LOGOV ZA PROJEKT, NAREDITI PA MORAJO ŠE PREDSTAVITEV O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN LE TO TUDI OBJAVITI TER SE NENAZADNJE PRIPRAVITI TUDI NA POTOVANJE Z UČENCI V ROMUNIJO.
TAKO UČENCI KOT UČITELJI SO IN ŠE MORAJO VELIKO POSTORITI, ZATO SE VESELIJO DELA IN USPEHOV PRI PROJEKTU.

RENATA DIMNIK / VODJA PROJEKTA