POROČILO DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO ZA LETO 2016

 

PODROČJE NA KATEREM JE DRUŠTVO DELOVALO

 

DRUŠTVO JE DELOVALO NA PODROČJU SKRBI ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU V OBČINI LITIJA IN ŠMARTNO. PO DOGOVORU Z OBČINAMA POKRIVA DRUŠTVO OBMOČJA LITIJE IN ŠMARTNA PRI LITIJI. DRUŠTVO IMA STATUS INVALIDSKE ORGANIZACIJE.

 

ŠTEVILO ČLANOV

 

V DRUŠTVU JE 140 ČLANOV, TO SO OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU, STARŠI, SORODNIKI, STROKOVNI DELAVCI, PROSTOVOLJCI IN DRUGI OBČANI.

 

DELOVANJE ORGANOV (OBČNI ZBOR, IO, KOMISIJE IPD.)

 

REDNO SE SESTAJA IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO. IMENUJE POSAMEZNE DELOVNE SKUPINE ZA REALIZACIJO ZAHTEVNEJŠIH NALOG (DELAVNICE, IZLETI, SREČANJA, OBISKI, TEKMOVANJA…). OBČNI ZBOR SE JE SESTAL ENKRAT.

 

GLAVNI PROBLEMI S KATERIMI SE SREČUJE ČLANSTVO IN DRUŠTVO NA SVOJEM PODROČJU

 

V OBČINI SE JE V OKVIRU SVC-JA ZGRADIL VARSTVENO DELOVNI CENTER. VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE JE POKAZAL PRIPRAVLJENOST, DA BI ODPRL ENOTO V LITIJI, ZATO SO SE NAŠI PREDSTAVNIKI  UDELEŽILI RAZLIČNIH SESTANKOV. PONOVNO SMO PRIDOBILI VPISNE LISTE ZA VKLJUČITEV V VDC OD NAŠIH ČLANOV. VSE AKTIVNOSTI SO POTEKALE V SODELOVANJU Z OBČINO LITIJA IN ŠMARTNO, Z DIREKTORJEM SVC-JA IN SKUPAJ Z VARSTVENO DELOVNIM CENTROM ZAGORJE.

KAŽE SE POTREBA PO REŠEVANJU INDIVIDUALNIH PROBLEMOV IN SVETOVANJU. DOBRO BI BILO ORGANIZIRATI URADNE URE. POTREBNA BI BILA TUDI USTANOVITEV SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ČLANOV, KI NISO VKLJUČENI V OBRAVNAVE IN SO DOMA.

 

SKLOPI IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV

 

IZVAJANJE OBLIK SAMOPOMOČI V DRUŠTVIH

 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ  SE REDNO SESTAJA ENKRAT MESEČNO. ŠTIRJE STROKOVNI DELAVCI SO USPOSOBLJENI ZA VODENJE SKUPIN. PRVA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV SE JE CELO LETO SREČEVALA ENKRAT MESEČNO, DRUGI PONEDELJEK V MESECU. SKUPINO VODI MARJETA MLAKAR AGREŽ. USTANOVLJENA JE BILA DRUGA SKUPINA STARŠEV V KATERO SO VKLJUČENI LE STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. SKUPINA SE SESTAJA PRVO SREDO V MESECU, VODITA JO NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR IN MILICA BUČAR. VODITELJI SO SODELOVALI NA INTERVIZIJSKIH SREČANJIH VODITELJEV IN SOVODITELJEV SKUPIN.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Z ELEMENTI SAMOZAGOVORNIŠTVA – FACE, V KATERO SO VKLJUČENI STAREJŠI UČENCI ODDELKOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ŠE DELUJE. RAZDELJENA JE V DVE SKUPINI, GLEDE NA STAROST OTROK. SKUPINI SE SESTAJATA ENKRAT TEDENSKO. VODITA JIH  NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR IN MARJETA MLAKAR AGREŽ.

POMOČ NA DOMU JE BILA IZVEDENA OB PROŠNJAH IN OBISKIH. VEČJE TEŽAVE DRUŽIN SMO USTNO IN PISNO SPOROČALI NA CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA IN PROSILI ZA SISTEMSKO POMOČ. OBISKE PA SMO IZVEDLI TUDI OB ZBIRANJU PRIJAV ZA VDC.

POMOČ OTROKOM – VELIKO TEŽAV Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI ZAZNAJO TUDI PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE. DRUŠTVO JIM POMAGA. V TEM LETU SMO POMAGALI PRI NABAVI OČAL IN PRI PLAČILU ŠOLE V NARAVI. OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI SMO POMAGALI PRI PRIPRAVI SAMOSTOJNE LIKOVNE RAZSTAVE.

 

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH AKTIVNOSTI

 

SREČANJE ČLANOV JE BILO V TEM LETU DVAKRAT. PRVIČ SMO PRIPRAVILI SREČANJE PO OBČNEM ZBORU, KI JE POTEKAL V NOVI ŠOLI V LITIJI. OGLEDALI SO SI PROSTORE PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM. ORGANIZIRANO JE BILO TUDI SREČANJE OB NOVEM LETU S KULTURNIM PROGRAMOM IN OBDARITVIJO, PRIHODOM MIKLAVŽA, NASTOPOM HARMONIKARJA DUŠANA POGLAJNA IN MARKA KREBSA TER S PROGRAMOM, KI SO GA PRIPRAVILI NAŠI ČLANI.

IZLET, KI SE GA JE UDELEŽILO KAR 68 ČLANOV, SMO ORGANIZIRALI 4. OKTOBRA 2016. OGLEDALI SO SI BELO KRAJINO.

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

 

KLUBSKA DEJAVNOST KOT PRIPRAVA NA VKLJUČITEV V VARSTVENO DELOVNI CENTER. ČLANI DRUŠTVA SO SE REDNO SREČEVALI. VSEBINA AKTIVNOSTI JE BILA NASLEDNJA: LIKOVNE DELAVNICE (1X MESEČNO), ABI DELAVNICE (1X MESEČNO), TRENINGI SOS IN MATP (2X TEDENSKO) IN PLESNE VAJE (1X TEDENSKO). DRUŠTVO JE FINANCIRALO DOLOČENE AKTIVNOSTI. KUPLJENI SO BILI NOVI KOSTUMI ZA PLESNO SKUPINO.

 

REHABILITACIJSKI PROGRAMI

 

ŠOLA V NARAVI  ZA UČENCE ODDELKOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA JE POTEKALA OD 17. DO 21. OKTOBRA 2016 V SEČI. IZVEDLA JO JE OSNOVNA ŠOLA LITIJA, PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN JE BILA NAMENJENA UČENJU PLAVANJA. UDELEŽILI SO SE JE TUDI UČENCI POSEBNEGA PROGRAMA.

SPECIALNA OLIMPIADA Z ORGANIZIRANO ŠPORTNO VADBO JE BILA REDNA DEJAVNOST DRUŠTVA IN ŠOLE. ČLANI DRUŠTVA SO SODELOVALI TUDI NA TEKMOVANJIH, KJER SO DOSEGLI IZREDNO LEPE USPEHE.  V TEM LETU SO SE UDELEŽILI TEKMOVANJA V PLAVANJU, INDIVIDUALNIH IN MOŠTVENIH VEŠČINAH KOŠARKE, TEKMOVANJA V KRPLJANJU, ATLETIKI, NAMIZNEM TENISU IN DRŽAVNIH IGER MATP. DRUŠTVO JE PLAČALO NEKATERE PREVOZE ČLANOM NA TEKMOVANJA. AKTIVNOSTI VEZANE NA SPECIALNO OLIMPIADO JE VODIL IGOR MIHAILOVIĆ. TRENING SPECIALNE OLIMPIADE JE POTEKAL ENKRAT ALI DVAKRAT TEDENSKO, OB TORKIH IN ČETRTKIH. VZPOREDNO SO POTEKALI TUDI TRENINGI MATP.

NAŠI ČLANI SO SE UDELEŽILI DNEVA SNEGA V PLANICI. SPREMLJALA JIH JE POLONA BAŠ JERE.

O LETOVANJIH ZVEZE SOŽITJE SMO INFORMIRALI VSE ČLANE DRUŠTVA. POSAMEZNIH PROGRAMOV SO SE UDELEŽILE 3 DRUŽINE IN 15 POSAMEZNIKOV. ZA SPREMLJANJE NAŠIH ČLANOV NA VŽU SMO ANGAŽIRALI 5 PROSTOVOLJCEV. PROSTOVOLJCI DRUŠTVA SO SODELOVALI TUDI PRI VODENJU SKUPIN IN KOT SPREMLJEVALCI NA ZVEZI. PRIJAVE ZA LETOVANJE JE VODILA NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR.

 

VIKEND SEMINAR DRUŠTVA

 

ORGANIZIRALI  SMO VIKEND SEMINAR NAŠEGA DRUŠTVA  V LAŠKEM. NASTANJENI SMO BILI  V TERMAH LAŠKO OD 3. DO 5. JUNIJA 2016.  UDELEŽILO SE GA JE 68 ČLANOV, STARŠEV IN STROKOVNIH DELAVCEV. VIKEND SEMINAR JE VSEBOVAL TRI PREDAVANJA ZA STARŠE IN TRI DELAVNICE ZA NAŠE ČLANE. ODZIV NA IZVEDBO VIKEND SEMINARJA JE BIL ZELO POZITIVEN.

 

POSEBNOSTI (NOVI PROSTORI, VDC IPD.)

 

DRUŠTVO TESNO SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI OSNOVNE ŠOLE LITIJA, PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, KI IZVAJAJO VSE AKTIVNOSTI PRI KATERIH JE POTREBNA STROKOVNA POMOČ. PROSTORI DRUŠTVA SO ŠE VEDNO V OSNOVNI ŠOLI LITIJA, KI JE SEDAJ V NOVIH PROSTORIH. V STARI ŠOLI SMO ZADRŽALI MANJŠI PROSTOR ZA ARHIV. SESTANKI IZVRŠNEGA ODBORA POTEKAJO V ZBORNICI, SREČANJA IN OBČNI ZBOR PA IZVEDEMO V VEČJEM GOSTINSKEM LOKALU ALI V AVLI ŠOLE.

 

KRATKA SPLOŠNA OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV DRUŠTVA

 

DRUŠTVO JE BILO V LETU 2016 AKTIVNO IN KONSTRUKTIVNO. POVEČALA SE JE SKRB ZA OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN STARŠE. VELIKO ENERGIJE SMO USMERILI V REŠEVANJE OSEBNIH TEŽAV NAŠIH ČLANOV. VEČ NAŠIH ČLANOV SMO NAPOTILI NA ZVEZO SOŽITJE PO PRAVNO POMOČ.

 

OSTALE REALIZIRANE NALOGE

 

ZBRALI SMO PODATKE ZA VPIS V VDC IN JIH PONOVNO POSREDOVALI OBČINI.

INFORMIRALI SMO STARŠE O PRAVICI DO DODATKA ZA NEGO OTROKA ZA OSEBE OD 18. DO 26. LETA STAROSTI, KI SO VKLJUČENE V PPVI.

ZAGOTAVLJALI SMO VIŠJO DENARNO SOCIALNO POMOČ ZA PROSTOVOLJCE.

POMAGALI SMO PRI REŠEVANJU STANOVANJSKIH PROBLEMOV IN V TA NAMEN SODELOVALI Z OBČINAMA LITIJA IN ŠMARTNO.

DRUŠTVO JE SKUPAJ Z OSNOVNO ŠOLO LITIJA, PODRUŽNICO S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, PRAZNOVALO 50. LETNICO PRIČETKA DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI (IZDAJA PUBLIKACIJE, NABAVA BALONOV,…).

NAŠE ČLANE SMO OBVEŠČALI O AKCIJAH SEKCIJE ZA DOWNOV SINDROM.

POVEČALI SMO NABOR PROSTOVOLJCEV S KATERIMI SMO V TEM LETU IZVEDLI DVA SAMOSTOJNA SESTANKA, VABILI PA SMO JIH TUDI NA DRUGE NAŠE AKTIVNOSTI.

PROSTOVOLJCI SO SE UDELEŽILI DVEH IZOBRAŽEVANJ, KI JIH JE ORGANIZIRALA ZVEZA SOŽITJE. IZOBRAŽEVANJA SO USPEŠNO OPRAVILI.

TRIJE PROSTOVOLJCI SO SE UDELEŽILI IZOBRAŽEVANJA ZA VODENJE SKUPIN ZA SAMOPOMOČ.

ZAGOTOVILI SMO SREDSTVA ZA PRIJETEN ZAKLJUČEK SKUPIN ZA SAMOPOMOČ OB NOVEM LETU IN OB KONCU ŠOLSKEGA LETA.

DALI SMO VEČ PRIPOROČIL ZA UREDITEV STANOVANJSKIH RAZMER NAŠIH DRUŽIN IN SVETOVALI PRI PRIPRAVI NAJEMNE POGODBE.

DRUŠTVO JE IZVAJALO PRAKTIČEN DEL IZOBRAŽEVANJA BODOČIH SOCIALNIH DELAVCEV.

PREDSEDNICA DRUŠTVA SE JE UDELEŽILA POSVETA IN IZOBRAŽEVANJA O DELOVANJU ZA PREDSEDNIKE OZ. PREDSTAVNIKE DRUŠTEV, KI GA JE ORGANIZIRALA ZVEZA SOŽITJE. VODJA SOCIALNIH PROGRAMOV PA JE PRISOSTVOVALA NA POSVETU VODIJ SOCIALNIH PROGRAMOV.

OBISKALI SMO NEKAJ NAŠIH ČLANOV IN O OBISKU POROČALI NA IO SOŽITJA. TEŽAVE SMO SPOROČILI NA CSD LITIJA IN SKUŠALI POMAGATI.

NAŠE ČLANE IN DRUGE ČLANE SMO O AKTIVNOSTIH OBČASNO OBVEŠČALI PREKO GLASILA OBČANOV IN OBČASNO PREKO ZBORNIKA.

K DELU SMO PRITEGNILI TUDI ŠTUDENTE FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO IN PEDAGOŠKE FAKULTETE, KOT PROSTOVOLJCE IN OBČANE ZA POMOČ STARŠEM OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

IZBOLJŠALO SE JE SODELOVANJE Z OO RK LITIJA IN DRUŠTVOM INVALIDOV LITIJA.

PRIJAVILI SMO SE NA JAVNE RAZPISE ZA ŠPORT, ZA MLADE IN NA HUMANITARNI RAZPIS V OBČINI LITIJA  IN S TEM PRIDOBILI KAR NEKAJ SREDSTEV. PRVIČ SMO PRIDOBILI SREDSTVA PREKO RAZPISA ZA ŠPORT V OBČINI ŠMARTNO.

DOBRI LJUDJE SO PODARILI RAZLIČNE PREDMETE ZA NAŠE ČLANE.

OB NOVEM LETU SMO OBDARILI GIBALNO OVIRANE UČENCE OŠ LITIJA IN NEKAJ POMOČI POTREBNIH LJUDI.

ZAGOTOVILI SMO OZIMNICO, OBUTEV IN OBLAČILA IN JIH RAZDELILI NAŠIM ČLANOM.

NAŠI PROSTOVOLJCI SO SE USPOSABLJALI NA PODROČJU LAHKEGA BRANJA.

GIMNAZIJA LITIJA JE ORGANIZIRALA DOBRODELNO AKCIJO ZA NAŠE ČLANE. IGRAČE IN ŠOLSKE PRIPOMOČKE JE PODARILA NAŠIM ČLANOM NA MANJŠI PRIREDITVI.

PREJELI SMO DONACIJE PODJETJA RUDI TOURS, ANTON RAZPOTNIK IN STEKO.