FACEBOOK STRAN DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

FACEBOOK SKUPINA SPECIALNE OLIMPIJADE LITIJA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA – PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

ZVEZA SOŽITJE

SPECIALNA OLIMPIJADA SLOVENIJE

VDC ZAGORJE OB SAVI

OBČINA LITIJA

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

UPRAVNA ENOTA LITIJA

CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA

OBČAN – GLASILO OBČINE LITIJA

KRAJEVNE NOVICE – GLASILO OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI