PROGRAM DELA DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO ZA LETO 2017

 

SOCIALNI PROGRAMI DRUŠTVA

 

PROGRAMI ZA USPOSABLJANJE IN RAZBREMENITEV DRUŽIN
 • ORGANIZACIJA VIKEND SEMINARJA.

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
 • OSEBE Z MOTNJO BOMO MOTIVIRALI ZA VKLJUČEVANJE V VSEŽIVLJENJSKO UČENJE PO KATALOGU ZVEZE SOŽITJE.
 • ORGANIZIRALI BOMO REDNO KLUBSKO DEJAVNOST V OBLIKI DELAVNIC, KOT PRIPRAVA ZA VKLJUČITEV ČLANOV V VARSTVENO DELOVNI CENTER IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ABILIMPIADE.
 • IZVEDLI BOMO PROJEKT ZA MLADE.

 

IZVAJANJE OBLIK SAMOPOMOČI V LOKALNIH DRUŠTVIH
 • VODENJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ STARŠEV SKUPAJ Z OSNOVNO ŠOLO LITIJA, PODRUŽNICO S PRILAGOJENIM PROGRAMOM.
 • VODENJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ Z ELEMENTI SAMOZAGOVORNIŠTVA, UČENCEV ODDELKOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.
 • NADALJEVANJE DELA SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ČLANOV.
 • IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA ZA VODENJE SKUPIN.
 • POMOČ NA DOMU – OBISKI NA DOMU, OBDAROVANJE, UGOTAVLJANJE POTREB DRUŽINE IN KONKRETNA POMOČ POSAMEZNIM DRUŽINAM.
 • ZAGOTAVLJANJE OBČASNIH OBLIK VARSTVA.

 

REHABILITACIJSKI PROGRAMI
 • UČENCEM ODDELKOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA BOMO OMOGOČILI TEDENSKO BIVANJE IN SMUČANJE V POVEZAVI S PODRUŽNICO S PRILAGOJENIM PROGRAMOM. V PROJEKTIH BOMO VSAJ FINANČNO SODELOVALI.
 • UČENCI BODO TRENIRALI RAZLIČNE ŠPORTE POD VODSTVOM MENTORJEV IN SODELOVALI NA TEKMOVANJIH SPECIALNE OLIMPIADE. SKUŠALI BOMO AKTIVIRATI ČIMVEČ NAŠIH ČLANOV; KI NISO NIKAMOR VKLJUČENI.
 • IZVAJALI BOMO REDNE DELAVNICE: LIKOVNA, ABI, FOTOGRAFSKA IN KUHARSKA DELAVNICA.
 • SODELOVALI BOMO NA MNOŽIČNIH PRIREDITVAH (LJUBLJANSKI MARATON, LITIJSKI TEK, DAN SNEGA V PLANICI…).
 • ZAGOTOVILI BOMO PROSTOVOLJCE ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH.
 • IZOBRAŽEVALI BOMO MENTORJE ZA TRENINGE, DELAVNICE, LAHKO BRANJE IN DRUGE OBLIKE AKTIVNOSTI.
 • ČLANI DRUŠTVA BODO UPORABLJALI NOVO TERAPEVTSKO SOBO.

 

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH AKTIVNOSTI
 • ORGANIZIRALI BOMO NAJMANJ DVA SREČANJA VSEH ČLANOV DRUŠTVA Z BOGATO VSEBINO (DELAVNICE, PLES, DRUŽENJE, OBDAROVANJE, KULTURNA PRIREDITEV).
  IZVEDLI BOMO ENODNEVNI IZLET.
 • O DEJAVNOSTIH DRUŠTVA BOMO INFORMIRALI ČLANE IN DRUGE OBČANE PREKO GLASILA OBČANOV IN NAŠEGA ZBORNIKA.
 • ORGANIZIRALI BOMO REDNE IN STRNJENE OBLIKE DELAVNIC.

 

AKTIVNOSTI VEZANE NA ODPRTJE VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA V LITIJI IN ŠMARTNEM

 • NADALJEVALI BOMO Z AKTIVNOSTMI IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA SOŽITJE V SMISLU MOTIVACIJE ZA ODPRTJE VDC-JA.
 • SKUŠALI BOMO PRIDOBITI INFORMACIJE O ODPRTJU VDC-JA OD OBČINE; VODSTVA SVC-JA IN OD MINISTRSTVA.
 • MOTIVIRALI BOMO ČLANE DRUŠTVA ZA SODELOVANJE PRI USTANAVLJANJU VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA.
 • V AKTIVNOSTI BOMO SKUŠALI VKLJUČITI ČIM VEČ STARŠEV.

 

OSTALE NALOGE

 • SODELOVANJE V MEDNARODNEM PROJEKTU Z IC GEOSS ALI INSTITUTOM ANTONA TRSTENJAKA.
 • SODELOVANJE V PROJEKTU K-2 PREKO E-TWININGA.
 • UREDILI BOMO SPLETNO STRAN DRUŠTVA.
 • ZLOŽENKE ZVEZE SOŽITJE BOMO DOSTAVILI V RAZVOJNI ODDELEK IN V ZDRAVSTVENI DOM.
 • SODELOVALI BOMO NA DNEVU SAMOZAGOVORNIKOV, KI GA ORGANIZIRA CUDV DRAGA.
 • ISKALI BOMO USTREZNE PROSTORSKE REŠITVE ZA STANOVANJSKO SKUPINO.
 • IZ OBČINSKEGA RAZPISA ZA HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ŠPORT IN ZA MLADE BOMO SKUŠALI ZAGOTOVITI SREDSTVA ZA REALIZACIJO PROGRAMA DRUŠTVA.
 • AKTIVNOSTI BOMO USMERJALI V ISKANJE PROSTOVOLJCEV ZA NAŠE ČLANE, KI NIMAJO SPREMSTVA ZA LETOVANJE.
 • RAZŠIRJALI BOMO PONUDBO TRENINGOV IN AKTIVNOSTI V SPECIALNI OLIMPIADI TAKO, DA BOMO SODELOVALI V ČIMVEČ DISCIPLINAH.
 • SODELOVALI BOMO NA MEDNARODNIH DNEVIH PLESA IN GLASBE.
 • SPREJEMALI BOMO ŠTUDENTE FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO KOT PROSTOVOLJCE DRUŠTVA.
 • UDELEŽEVALI SE BOMO IZOBRAŽEVANJ STROKOVNIH DELAVCEV IN PROSTOVOLJCEV PREKO ZVEZE SOŽITJE, SPECIALNE OLIMPIADE IN DRUŠTVA DEFEKTOLOGOV SLOVENIJE.
 • POMAGALI BOMO PRI ORGANIZACIJI IN PROMOCIJI NAŠEGA ČLANA NA NJEGOVEM MOČNEM PODROČJU.
 • IZVEDLI BOMO IZLET, OGLED PREDSTAVE, OGLED ŠPORTNE PRIREDITVE…
 • NAŠIM ČLANOM BOMO POMAGALI NA RAZLIČNE NAČINE.