NAZAJ K NARAVI

STATUS: V IZVAJANJU
TRAJANJE PROJEKTA: SEPTEMBER 2020 – SEPTEMBER 2023
NOSILEC PROJEKTA: NESTA D.O.O.
PARTNERJA PROJEKTA:
DRUŠTVO LOJTRA – DRUŠTVO ZA OSEBNI IN POKLICNI RAZVOJ MLADIH
DRUŠTVO SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA IN ŠMARTNO
SKUPNA VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV: 111.069,09€ (OD TEGA VREDNOST SOFINANCIRANJA EKSRP 72.025,91€)

 

OPIS PROJEKTA:

OPERACIJA NAZAJ K NARAVI BO PRISPEVALA K OBOGATITVI PONUDBE NA PODROČJU MEDNARODNEGA IZOBRAŽEVALNEGA TURIZMA. PRI PROJEKTU GRE ZA RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV; UREDITEV INFRASTRUKTURE, NAKUP OPREME TER RAZVOJ NOVE PONUDBE USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ, KI BODO POVEČALA TURISTIČNO DIVERZIFIKACIJO OBMOČJA IN PONUDBO MOŽNOSTI NEFORMALNIH IZOBRAŽEVANJ NA OBMOČJU SRCA SLOVENIJE TER ŠIRŠE.

V ČASU PROJEKTA SE BO IZVEDLA REKONSTRUKCIJA KOZOLCA, TER SE UREDILA BLIŽNJA OKOLICA. POSTAVILO SE BO ´JAGODNI OBGOZDNI VRT´ (BERRIE GARDEN), KI BO NA VOLJO VSEM OBISKOVALCEM PROGRAMOV. IZVAJALCI PROGRAMOV DRUŠTEV LOJTRA IN SOŽITJE SE BODO Z NAMENOM KVALITETNEJŠE IN ŠE BOLJ IZPOPOLNJENE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE VEČDNEVNIH AKTIVNOSTI V NARAVI, UDELEŽILI RAZLIČNIH USPOSABLJANJ V SLOVENIJI IN TUJINI. PRI SVOJEM IZOBRAŽEVANJU IN AKTIVNOSTIH PA NAMERAVAJO VELIK POUDAREK NAMENITI IZOBRAŽEVANJU V NARAVI. IZVEDLI BODO VRSTO RAZLIČNIH AKTIVNOSTI (TABORI, VIKENDI, DELAVNICE,FESTIVAL..) ZA SPODBUJANJE UČENJA IN PREŽIVLJANJA ČASA V NARAVI TER SPODBUJANJA KAKOVOSTI BIVANJA. V ČASU TRAJANJA PROJEKTA BODO GOSTILI TUDI MEDNARODNE AKTIVNOSTI.

PROJEKTNI PARTNERJI BODO V ČASU AKTIVNOSTI SKRBELI ZA REDNO PROMOCIJO NA SOCIALNIH OMREŽJIH, V LOKALNIH MEDIJIH IN DRUGOD. Z NAMENOM BOLJ ATRAKTIVNEGA NAČINA OGLAŠEVANJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH, BODO POSNELI TUDI PROMOCIJSKE FILMČKE.

ZA NAMEN PROMOCIJE LOKACIJE V IZOBRAŽEVALNO TURISTIČNE NAMENE TER ZA NAMEN KREIRANJA NOVE BLAGOVNE ZNAMKE V SRCU SLOVENIJE – PONUDBA MEDNARODNIH TABOROV IN IZOBRAŽEVANJ S STRANI DRUŠTVA LOJTRA BOSTA V OKVIRU PROJEKTA NASTALI TUDI DVE SPLETNI STRANI.

 

CILJI:

 • IZBOLJŠANJE PODJETNIŠKE KULTURE
 • POVEČANJE INOVATIVNOSTI IN KREATIVNOSTI
 • IZBOLJŠANJE TRŽENJA TURISTIČNE DESTINACIJE SRCA SLOVENIJE IN POVEČANJE DIVERZIFIKACIJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI
 • IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA
 • IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IN ŠTEVILA LOKALNIH STORITEV
 • IZBOLJŠANJE BIOTSKE IN KRAJINSKE RAZNOVRSTNOSTI
 • IZBOLJŠANJE OKOLJSKE OZAVEŠČENOSTI IN STANJA OKOLJA
 • POVEČANJE SOCIALNIH FUNKCIJ GOZDA
 • IZBOLJŠANJE ZNANJ IN KOMPETENC PODEŽELSKIH AKTERJEV
 • IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA KAPITALA
 • IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELO PREBIVALCEV, POSEBEJ RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

 

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:

 • REKONSTRUKCIJA KOZOLCA-TOPLARJA ZA UPORABO V TURISTIČNO-IZOBRAŽEVALNE NAMENE
 • POSTAVITEV »JAGODNEGA OBGOZDNEGA VRTA«
 • ZAMENJAVA PONJAVE NA OBSTOJEČEM TIPIJU
 • UDELEŽBA PARTNERJEV NA USPOSABLJANJIH V TUJINI IN SLOVENIJI
 • IZVEDBA USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ ( JEZIKOVNI TABOR V NARAVI, MEDNARODNI TABOR V NARAVI, IZVEDBA VIKENDA SAMOSTOJNOSTI, IZOBRAŽEVANJA V NARAVI ZA SPODBUJANJE UČENJA IN PREŽIVLJANJA ČASA V NARAVI TER SPODBUJANJE KAKOVOSTI BIVANJA, IZOBRAŽEVANJE ZA VSE, KI JI ZANIMA GOZDNA PEDAGOGIKA… )
 • ORGANIZACIJA IN GOSTOVANJE MEDNARODNIH AKTIVNOSTI (FESTIVAL NARAVE, AKTIVNOSTI DRUGIH DRUŠTEV)
 • IZDELAVA DVEH SPLETNIH STRANI
 • OBLIKOVANJE DVEH LOGOTIPOV
 • PROMOCIJA (FB, LOKALNI MEDIJI)
 • VIDEO PRISPEVKI

 

REZULTATI:

 • PRENOVLJEN KOZOLEC IN S TEM PRIDOBLJEN PROSTOR ZA TURISTIČNO-IZOBRAŽEVALNE NAMENE
 • POSTAVLJEN JAGODNO OBGOZDNI VRT
 • USPOSOBLJEN KADER ZA DELO Z RAZLIČNIMI POPULACIJAMI (IZOBRAŽEVANJA V GOZDU, DELO Z RANLJIVIMI CILJNIMI SKUPINAMI)
 • IZVEDENI RAZLIČNI TABORI IN IZOBRAŽEVANJA
 • DVE NOVI SPLETNI STRANI
 • 4 PROMOCIJSKI VIDEOPOSNETKI

 


PROJEKT SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014–2020.